ดวงเด่น 5 ราศีต่อไปนี้พญานาคคุ้มครอง!!

ดวงเด่น 5 ราศีต่อไปนี้พญานาคคุ้มครอง!!

ในปัจจุบันนี้ภาวะทางเศรษฐกิจย่ำแย่ ตามบริษัทห้างร้านต่างๆ ต่างคนต่างบ่นกันพึมพำ ชาวบ้านก็หนักใจ เมื่อพูดถึงเรื่องจนก็ทำให้นึกถึง คาถาพ่อปู่ศรีสุทโธ บูชาพญานาค 88 จบ เรียกทรัพย์เรียกโชคเฮงตลอดปี ก่อนที่จะสวดสาธยายมนต์คาถาทุกบทต้องตั้งจิตใจให้สงบสุข แล้วตั้งนะโมตัสสะภะคะ

 

      ตามความเชื่อของคนโบราณแล้ว “พญานาค” เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมานานนม โดยที่เราสามารถสังเกตได้จากวัดวาอารามต่างๆ ที่ประดับตกแต่งไปด้วยรูปปั้นของพญานาคเพราะเชื่อกันว่า พญานาคคือผู้ที่ช่วยทำนุบำรุงพระศาสนา และเป็นผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในศีลในธรรม ตำคำเล่าขานสืบต่อกันมา กล่าวคือพญานาค เข้ามาวงด้วยขด 7 รอบพร้อมกับแผ่พังพานปกพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อจะป้องกันฝนตกและลมมิให้ถูกพระวรกาย หลังจากฝนหายแล้ว คลายขนดออก แปลงเพศเป็นมานพมายืนเฝ้าที่เบื้องพระพักตร์ ด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า เป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ สามารถดลบันดาลทุกสิ่งได้อย่างใจหมาย

      และวันนี้เราจะมาเปิดเผยดวงชะตาตามราศีให้ทราบกันว่า มีผู้ที่เกิดราศีใดบ้าง ที่อาจจะมีพญานาคคุ้มครองอยู่ ช่วยดลบรรดาลและนำพาให้ชีวิตพบเจอความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ได้แก่