ความรู้เรื่อง ความฝัน ตามตำราโบราณ

ความรู้เรื่อง ความฝัน ตามตำราโบราณ

 เลขเด็ดไทย นอกจากจะมี หวยฟรี  แล้ววันนี้ได้มี ความรู้เกี่ยวกับความฝันมาแนะนำให้ท่านที่สนใจได้อ่าน เพื่อเป็นแนวทางในการบอกเหตุการณ์ต่างๆจากความฝันพร้อมแปลความหมาย จากหนังสือโบราณได้ชี้แจงว่า มีมูลเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เกิดความฝันขึ้นมา สาเหตุของความฝันนั้นเกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้ ความฝันกำเนิด ด้วยเหตุว่าธาตุไม่ดีเหมือนปกติ(ธาตุทุพพลภาพ) ความฝันอย่างนี้เป็นด้วยเหตุว่ากายแตกต่างจากปกติ
หัวใจแตกต่างจากปกติ กายดวงใจของผู้ฝันก็เลยมีอันเกิดมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความฝันร้าย เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะก่อให้มีความทุกข์ เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ความฝันกำเนิด เพราะว่ามีอารมณ์ใส่ใจกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ความฝันแบบนี้เป็นเนื่องจากอารมณ์จิตใจของผู้ฝันได้ผูกพัน กับบางสิ่งอยู่อย่างยิ่งตลอดระยะเวลา เมื่อหลับไปก็กำเนิดความฝันในสิ่งนั้น ในหัวข้อนั้น ที่ผู้ฝันใฝ่ใจอยู่ หรือได้พบเจอแล้วจำโดยไม่มีทางลืม
ความฝันกำเนิด ขึ้นเนื่องจากว่าเทพดาบันดล ความฝันแบบนี้เป็นเนื่องจากว่าทวยเทพเทวดาผู้คุ้มครองป้องกันธรรมะ ได้บันดาลให้ผู้ฝันกำเนิดความฝันไป เพื่อแสดงบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องมงคล แต่ว่าถ้าหากเป็นฝันร้ายเรื่องร้ายก็เป็นเสมือนการเตือนผู้ฝันให้ระวังภัยรวมทั้งคุ้มครองป้องกัน
ความฝันเกิดขึ้น เพราะว่าอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรือชั่วจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือโชคร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลด้านหน้า

 

 

วันของความฝัน

ฝันวันอาทิตย์ ท่านฝันคืนวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับคนอื่นๆ
ฝันวันจันทร์ ท่านฝันคืนวัน จันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูงของท่าน
ฝันวันอังคาร ท่านฝันคืนวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของท่าน
ฝันวันพุธ ท่านฝันคืนวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ บุตรและภรรยาหรือสามีของท่าน
ฝันวันพฤหัสบดี ท่านฝันคืนวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ให้ความเคารพ
ฝันวันศุกร์ ท่านฝันคืนวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน
ฝันวันเสาร์ ท่านฝันคืนวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง

 

 

ช่วงเวลาฝัน

 

ฝันเวลาหัวคํ่า หรือเวลาสองยาม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้ ด้วยเหตุว่าท้องใส้ผิดปกติ ทำให้ความฝันยุ่ง จิตใจยุ่ง แต่ว่าถ้าหากหลับสบายบางโอกาสก็จริง

ฝันเวลายามสี่ เป็นความฝันที่เป็นจริง จากที่ท่านฝันดีหรือฝันร้าย (ถ้าเกิดท่านฝันร้ายก็ขอให้แก้ฝันกับแม่พระแม่น้ำคงคา คือสระผม อาบนํ้า ล้างหน้าล้างตาเมื่อท่านตื่น ฝันร้ายก็จะแปลงเป็นดี และก็หากเป็นฝันดีก็จะมีโชคลาภอย่างใหญ่โต)
ฝันกลางวัน ไม่มีความจำเป็นต้องเชื่อฝันหวาน(ความฝันที่นิยมนับว่าเป็นเรื่องจริงได้ จำต้องฝันช่วงกลางคืนไม่มีแดด) อนึ่งลาภ ลาภ เป็นของมีค่าหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่คิด หรือ ค้าขายได้กำไรจำนวนมากอย่างไม่คิดฝัน โชค ซึ่งก็คือคราวหรือจังหวะ ซึ่งมีดีและไม่ดี ขึ้นกับโชคเคราะห์ของผู้นั้นเป็นมาตรฐาน แต่ว่าหากได้ระแวดระวังตัวดีแล้ว ความรู้เรื่องความฝันตามตำราโบราณหลังจากนั้นก็จะดีได้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เวลา